podpis

Biegły grafolog a paleograf

Czym jest grafologia zapewne większość z nas wie. Grafologia zajmuje się badaniem stylów pisma, charakterów pisma, porównaniem dokumentów, badaniem ich autentyczności, biegły grafolog może występować w sadzie i orzekać czy próbka pisma z miejsca zbrodni zgadza się z tą pobraną od podejrzanego lub czy akt własności ziemi został rzeczywiście podpisany przez właściciela czy został sfałszowany.

Jaka jest różnica między biegłym grafologiem a paleografem?

podpisBadanie pisma współczesnego (w tym badanie pisma ręcznego) i dawnego to jednak dwie odrębne dziedziny badań. Tym pierwszym zajmuje się biegły sądowy grafolog Tym drugim zjawiskiem zajmuje się paleografia. O ile ta pierwsza dziedzina jest pomocna w kryminalistce i psychologii, o tyle ta druga pomaga historykom. Bada i analizuje teksty dawne, zajmuje się rozwojem pisma, zajmuje się także tłumaczeniami dokumentów z języków zapomnianych takich jak minuskuła karolińska, czy antykwa. Dzięki temu możemy rozszyfrować zapisy historyczne mówiące o dawnych dziejach, często jedyne świadectwo historii (innym mogą być np. malowidła naścienne, rzeźby, obrazy). Paleografia to nie tylko badanie pisma, ale także badanie technik zapisy oraz materiałów i narzędzi piśmienniczych np. gęsie pióro, rysik, atrament, papirus, pergamin, gliniana tabliczka, papier czerpany. Pokazuje to zmianę w wytwarzaniu narzędzi, rozwój techniki, odkrywanie nowych materiałów. To pokazuje czasy w jakich żył skryba, pisarz, autor dokumentu, w jakim środowisko pracował, czy był mnichem przepisującym księgi w zakonie czy wynajętym przed władcę pracownikiem.

Paleografia przydaje się także filologom, ponieważ dzięki nim mogą porównywać dwa lub więcej języków, badać rozwój alfabetu i pisma w dawnym regionie, zanikanie i pojawianie się nowych wyrazów, które mogą wskazywać na np. zanik lub pojawienie się nowego zawodu, badać literaturę i rodzaje piśmiennictwa, jakie gatunki literackie były najbardziej popularne, kiedy powstały, jak się rozwijały, kiedy i dlaczego (jeśli) przemijały, jak zmieniały się style pisania, jaki styl był modny, jaki język (prosty, kwiecisty, metaforyczny itp.) był dominujący, kiedy w literaturze pojawiały się języki narodowe, które zastąpiły łacinę. Jak widać pole badawcze paleografii jest bardzo szerokie i stwarza więcej możliwości pracy niż grafologia.

Więcej na http://www.e-grafolog.pl/