Co powinien umieć Scrum Master?

Scrum to jedna z najpopularniejszych metod zarządzania projektami. Zakłada ona bardzo dużą zwinność i minimum formalności , dlatego tak dobrze sprawdza się z zmiennym środowisku nowych technologii związanych z IT. Jedną z najważniejszych osób, biorących udział w tak zarządzanym projekcie jest Scrum Master. 

Co powinien umieć Scrum Master?

Scrum Master szkoleniaPrzede wszystkim, należy pamiętać, że jest to osoba, które de facto zarządza danym projektem. To ona jest odpowiedzialna za nadzór i realizację zadań w danym projekcie, to ona nadzoruje sprinty, sprawdza ich wyniki i sprawuje nad nimi ogólną pieczę. Jednak niestety bardzo łatwo sprowadzić rolę Scrum Mastera właśnie do pracownika administracji: organizatora sprintów, kogoś, kto prowadzi spotkania, zalicza zadania itp. Nie jest to jedyna rola Scrum Mastera i takie spłycanie jej jest bardzo niewłaściwe i może zagrozić całemu projektowi, a na pewno nie pozwala wykorzystać atutów, jakie Scrum posiada.  Dobry SM to także osoba, która powinna z całą dokładnością dbać o przestrzeganie zasad Scruma, jest swoistym strażnikiem procesu. Dlatego dla takiej roli jak Scrum Master szkolenia są niezbędne. Taka osoba powinna być wyrocznią w zakresie zasad Scruma i sama sumiennie ich przestrzegać. Dodatkowo powinna także doskonale odnajdować się w nieprzewidywalnych sytuacjach i dobrze pracować w sytuacjach stresowych. Ważne jest także pamiętanie, że projekt to praca zespołowa, więc SM powinien być także niekwestionowanym liderem, mieć zdolności przywódcze – tak, aby potrafił motywować zespół. 

Dobry Scrum Master, to niestety wciąż rzadkość. Od takiej osoby w dużej mierze zależy powodzenie projektu, dlatego powinna być ona doskonale przeszkolona i starannie wybrana. Nie warto zrzucać tego zadania na osobę, która jest „pierwsza z brzegu”.