separator mgły olejowej

Dlaczego stosujemy pompy próżniowe?

Pompa próżniowa zwana też ekshausatorem lub ssawą to urządzenie stosowane w technice służące do usuwania gazów wykorzystując podciśnienie. Pompy dzieli się ze względu na sposób jego działania na objętościowe, strumieniowe, jonowo-sorpcyjne, jonowo magnetyczne, molekularne, kondensacyjne, adsorpcyjne i jonowe.

Separator mgły olejowej – co to jest?

Parametrami pomp, na które warto zwrócić uwagę są: ciśnienie końcowe czyli najmniejsze ciśnienie jakie można uzyskać taką pompą, szybkość pompowania oraz zależność tej szybkości od ciśnienia oraz wydajność, która mierzona mierzona jest zwykle w metrach sześciennych wypompowanego gazu w jednostce czasu. Ważnym wyróżnikiem pomp jest separator mgły olejowejciśnienie maksymalne jakie może panować na wylocie pompy. Według tej kwalifikacji pompy dzielimy na pracujące przy ciśnieniu atmosferycznym oraz pompy wymagające uzyskania próżni wstępnej. Aby zadbać od odpowiednią skuteczność pompy ważne jest aby regularnie wymieniać zużywające się łopatki grafitowe i łopatki kompozytowe. Łopatki grafitowe czy separator mgły olejowej charakteryzują się dużą odpornością na czynniki chemiczne i termiczne, bez problemu znoszą nagłe zmiany temperatur, dobrze przenoszą ciepło oraz są wysoko antyścierne. Do utrzymania czystości powietrza w zakładach zajmujących się obróbką metali stosuje się separator mgły olejowej, który pochłania szkodliwe opary wydobywające się z obrabiarek pochodzące z substancji chłodząco-smarujących. Są one wysoce szkodliwe dla pracowników, ponieważ te szkodliwe gazy zawierają w swoim składzie cząstki metali i chorobotwórcze drobnoustroje będące realnym zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.