odzież robocza-rękawice robocze

Odzież robocza – czy pracodawca musi ją zapewnić dla bezpieczeństwa pracownika?

Są zawody oraz stanowiska, które wymagają zastosowania odzieży roboczej lub odzieży specjalistycznej, aby móc wykonywać dany zawód zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie pracownika w odzież roboczą, w tym między innymi w rękawice robocze

odzież robocza-rękawice roboczePytanie jednak się rodzi kto taką odzież będzie musiał zapewnić lub za nią zapłacić. Okazuje się, że odzież będzie musiał zapewnić pracodawca, ale tylko w dwóch wypadkach. Pierwszym z nich jest sytuacja w której wykonywane czynności mogą sprawić, że odzież wierzchnia pracownika może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu. Pracownik musi wtedy otrzymać odzież roboczą w którą będzie mógł się przed wykonywaniem pracy przebrać. Jest również drugi przypadek w którym wymagany zawód będzie wymagał zastosowania ubioru specjalnie dostosowanego do wybranego zawodu. Są to względy technologiczne lub sanitarne. Pracodawca będzie musiał w obydwu tych wypadkach zapewnić odpowiednią odzież, która sprawi, że pracownik będzie mógł w pełni bezpiecznie swoją pracę wykonywać. Odzież robocza musi być kompletna. Musi ona zawierać wszystko od buty i rękawice robocze urgent po rękawice robocze i powinna być nowa lub przynajmniej nie na tyle wyeksploatowana przez poprzedniego pracownika, aby nie straciła ona swoich właściwości. Jeżeli pracownik chce używać własnej odzieży, a przepisy dopuszczają taką możliwość, to pracodawca będzie musiał ponosić jedynie koszty prania takiej odzieży. Jeżeli pracodawca nie posiada wolnego kompletu odzieży roboczej to pracownik może ją sobie nabyć we własnym zakresie, a pracodawca jest zobowiązany do zwrócenia kosztów zakupu tej odzieży na podstawie paragonu dostarczonego przez pracownika.

Pracując w Częstochowie nie wiedziałem, że kodeks pracy reguluje takie rzeczy i odzież musiałem sobie zapewnić we własnym zakresie. Warto jest zatem czytać przepisy jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości.