solary

Porównanie kolektorów z bateriami solarnymi

Energetyka słoneczna cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród Polaków. Nasłonecznienie poszczególnych regionów jest bowiem na tyle dobre, aby budowa systemów wykorzystujących promienie słoneczne do produkcji energii, była opłacalna.

Panele solarne, czym różnią się od kolektorów?

solaryPowszechnie jednak często baterie słoneczne mylone są z kolektorami słonecznymi. Jak więc zbudowane są poszczególne układy? I czym tak naprawdę różnią się one od siebie? Zarówno panele fotowoltaiczne, jak i kolektory wykorzystują naturalną energię emitowaną przez Słońce. Kolektory, które często określane są również układami solarnymi, pozwalają produkować energię cieplną potrzebną do ogrzania wody użytkowej w budynku. Coraz częściej tego typu instalacje wykorzystywane są także przez pensjonaty czy ośrodki wczasowe do podgrzewania wody w basenach zewnętrznych. Podstawowym elementem każdego kolektora jest absorber. Do absorbera przytwierdzone są rurki, którymi płynie tzw. czynnik roboczy. Promienie słoneczne padają na absorber i ogrzewają czynnik roboczy, który następnie płynie do zasobnika i podgrzewa wodę użytkową. Taki układ może być podłączony do centralnego ogrzewania i służyć do podgrzewania wody w lecie. Nieco inaczej działają panele solarne. Są one podstawowym elementem instalacji fotowoltaicznych, które z energii słonecznej produkują prąd stały, który następnie przetwarzany jest w falowniku (inwerterze) w prąd zmienny i zasila oświetlenie budynku oraz urządzenia elektryczne. Baterie słoneczne są połączonymi łańcuchowo ogniwami wykonanymi z materiału, który pełni funkcję półprzewodnika (materiałem tym najczęściej jest krzem – polikrystaliczny lub monokrystaliczny). Promienie słoneczne padają na panele fotowoltaiczne i wytwarzają ładunek.

Połączenie ładunku dodatniego i ujemnego tworzy iskrę i powstanie energii elektrycznej. Prąd stały o napięciu 12 V przetwarzany jest na zmienny i płynie bezpośrednio do odbiorników końcowych lub gromadzony jest w akumulatorze. Niewykorzystana energia może zaś zostać oddana do zewnętrznej sieci (w przypadku instalacji typu on-grid).