linia produkcyjna

Rozwój dozowników barwników.

Historia produkcji towarów sięga czasów pierwszego człowieka. Od momentu kiedy ludzie potrafili związać patyk z patykiem możemy myśleć o pierwszych pracach twórczych. Dozowniki barwników są potrzebne.

Dozowniki barwników są specjalistyczne.

linia produkcyjnaNawet zaglądając do biblii czytamy, że kiedy Adam z Ewą zostali wygnani z raju to musieli stworzyć sobie ubranie. Według religii są więc pierwszymi rzemieślnikami na świecie. Im więcej człowiek wymyślił urządzeń tym więcej mógł tworzyć. Od młotka i włóczni po regulatory gorących kałów i dozowniki barwnika, zawsze były one potrzebne. Wiadomo, że pierwszymi narzędziami jakie ludzie do dostali od matki natury były ręce. Wspomagały one powstanie pierwszych wynalazków takich jak ognisko czy koło. Lecz im potrzeby człowieka stawały się większe tym bardziej zaawansowanych narzędzi potrzebował. Na początku nie było wielkiego przemysłu. Ludzie wytwarzali tylko to co było potrzebne do życia. Nie sprzyjało temu również ich koczownicze życie. Przenoszenie się z miejsca na miejsce, bez środków transportu, uniemożliwiało zabranie ze sobą wielkich ilości towarów czy materiałów. Dopiero kiedy człowiek zaczął prowadzić osiadły tryb życia i powstawały pierwsze osady czy grody można mówić o początkach masowej produkcji. Oczywiście nie od razu powstała suszarka granulatu i dozowniki grawimetryczne. Wszystko powoli rozwijało się według potrzeb mieszkańców. Wiadomo, że w takiej wiosce musiał być ktoś kto tworzył narzędzia, ubrania czy budował chaty. Właśnie to byli pierwsi masowi producenci towarów. Wraz z wzrostem populacji i powstaniem miast tworzyły się coraz to nowe zawody, które powstawały aby zaspokoić potrzeby mieszkańców. Tak na przykład było w starożytnym Egipcie. Kiedy powstał pierwszy prymitywny dozownik barwnika powstało wiele nowych profesji. Malarze, tkacze kolorowych tkanin czy nawet producenci kosmetyków zalali miasta tysiącami nowych produktów. W tak już rozwiniętym społeczeństwie można było o rozwiniętej sieci handlowej.

Rzemieślnicy wytwarzali towary, później trafiały one do magazynów, a dopiero z nich na targowe stoiska. Dozowniki barwników są potrzebne.