Sporządzenie świadectwa energetycznego

W dzisiejszych czasach proces budowy nowej nieruchomości opiera się między innymi także na wykonaniu instalacji elektrycznej, która musi zostać odpowiednio skonfigurowana względem danego budynku. Konieczne jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej danej nieruchomości, po zainstalowaniu wszelkich układów elektrycznych.

Świadectwo energetyczne nieruchomości

świadectwo charakterystyki energetycznej budynkuSporządzenie takiego świadectwa możliwe jest dopiero po sprawdzeniu działania wszelkich układów, jak również systemów, które zostały zastosowane w instalacji elektrycznej. Procesem jej montażu, zajmują się elektrycy, jak również elektrotechnicy, którzy w ścianach nowo budowanej nieruchomości, montują przewody elektryczne, a także skrzynki rozdzielcze, które mogą zostać odpowiednio podłączone, co pozwoli na sprawdzenie poprawności działania nowo podłączonej instalacji elektrycznej w budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku sporządza doświadczony inżynier z branży elektrotechnicznej, który posiada odpowiednie doświadczenie, jak również ukończone szkolenia, dotyczące sporządzania tego rodzaju dokumentów. Dokument ten należy okazać na każde żądanie instytucji energetycznej, która udziela nam dostępu do energii elektrycznej naszego budynku. Sporządzenie takiego dokumentu jest konieczne zarówno w prywatnych gospodarstwach domowych, jak również w blokach oraz kamienicach, po montażu instalacji elektrycznej oraz po każdej jej renowacji.

Warto zapoznać się z możliwościami oraz sposobami wykonania oraz sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku. Takiego rodzaju dokument powinien zostać sporządzony przez osobę do tego uprawnioną, na przykład przez inżyniera, zajmującego się sporządzaniem świadectw charakteryzacji energetycznej nieruchomości.