fotowoltaika Śląsk

Sposoby ochrony środowiska

Prosument jest to program, finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Fotowoltaika Śląsk

Dzięki programowi promowane będą nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie, takie jak podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej, a także przyczyni się do rozwoju rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenia liczby miejsc pracy w tym sektorze. Co dokładnie podlega dofinansowaniu? Są to źródłafotowoltaika Śląsk energii elektrycznej, której moc wynosi nie więcej niż 40kW. W tej grupie znajdują się takie instalacje jak systemy fotowoltaiczne (fotowoltaika Śląsk) znane też jako panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja. Dofinansowaniu podlegają również źródła ciepła, których moc nie przekracza 300 kW, i tutaj mamy instalacje takie jak źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne. Jak można ubiegać się o dofinansowanie? Pierwszym etapem jest pomysł i projekt, czyli musimy przeanalizować swoje potrzeby i możliwości i wybrać odpowiednią instalację do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż do 30 listopada 2015r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację programu. Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją można składać osobiście lub droga pocztową. Kolejnym etapem jest rozpatrywanie wniosku, dokumenty rozpatrywane są w ocenie technicznej, finansowej oraz w zakresie pomocy publicznej. Dopiero po zakończeniu oceny wniosek kierowany jest na posiedzenie Zarządu lub Rady Nadzorczej w celu uzyskania decyzji o dofinansowaniu, w zależności od wysokości przyznanej kwoty.