Ukraińscy pracownicy coraz bardziej popularni

Coraz więcej osób z Ukrainy podejmuje pracę w Polsce. W obecnych czasach ich zatrudnienie jest wyjątkowe łatwe. Nawet wiza nie jest potrzebna. Nie ma się więc co dziwić, że ich liczba w naszym kraju rośnie i stanowią oni zdecydowaną większość wśród legalnie zatrudnionych obcokrajowców.

Pracownika z Ukrainy pomogą zatrudnić agencje pracy

zatrudnienie pracownika z ukrainyNa początek garść statystyk. Na koniec 2017 roku wojewodowie w całej Polsce wydali około ćwierć miliona zezwoleń na pracę dla cudzoziemców z państw trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej. Urzędy pracy z kolei przyjęły około miliona i 800 tysięcy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy wspomnianym osobom spoza UE. Porównując te dane do roku wcześniejszego, okazuje się, że to ogromny wzrost – w przypadku zezwoleń niemal dwukrotny, a dla oświadczeń  40-procentowy. Większość dokumentów dotyczy obywateli Ukrainy, co nie dziwi, biorąc pod uwagę bliskość tego kraju i jego sytuację polityczną oraz ekonomiczną, a także dobrą opinię, jaką Ukraińcy mają wśród polskich pracodawców. Nie powinniśmy się więc dziwić, iż zatrudnienie pracownika z ukrainy dla wielu firm to dziś rzecz zupełnie normalna. Nasi wschodni sąsiedzi pracują chociażby w rolnictwie czy budownictwie. Dzięki niedawno wprowadzonym przepisom Ukraińcy, obok innych narodowości, jak Gruzini czy Białorusini, posiadają preferencje podczas podejmowania pracy sezonowej.

Z pewnością nie jest tak, że pracownicy z Ukrainy zabierają zatrudnienie naszym rodakom. Najczęściej bowiem bywa tak, że podejmują pracę, której Polacy po prostu nie chcą. Zresztą, na rynku z pewnością jest wystarczająco dużo miejsca. Pomyślmy w ten sposób, wielu naszych rodaków pracuje na Zachodzie, bo zarobki są tam większe i rynek nas potrzebuje. Tak samo jest w Polsce w przypadku Ukraińców.