Zasadność raportowania produkcji

Wielu przedsiębiorców może zastanawiać się, jaki jest sens w raportowaniu produkcji, skoro wszystkie końcowe zestawienia, przedstawiające ostateczny przychód, koszty jego uzyskania i w końcu zysk, są w posiadaniu działu księgowości. Niektórzy właściciele, zwłaszcza mniejszych, firm produkcyjnych, uważają, że raportowanie w kwestii produkcji jest zbyteczne. Dlaczego tak nie jest?

Zalety płynące z raportowania naszej produkcji

raportowanie produkcjiJeśli chodzi o raportowanie produkcji, w dużym skrócie i uproszczeniu, polega ono na dokonywaniu zapisów weryfikujących dzienną produkcję i procesy, które się na nią złożyły. W ciągu dnia dokonuje się więc kilku cyklicznych pomiarów, które później pomogą nam uśrednić wyniki, na koniec dnia dokonuje się ostatecznego podsumowania dnia produkcji. Oczywiście, sporządzanie raportów z produkcji wiąże się z większym nakładem pracy i oddelegowaniem konkretnych osób do ich wykonywania, nadzorowania, a następnie dokonania ich analizy i sporządzenia wniosków. Jednak raportowanie produkcji może być przydatne dla przedsiębiorstwa produkcyjnego z jednego, zasadniczego powodu – pozwala wskazać mocne i słabe strony produkcji, a co za tym idzie, umożliwia wysnucie wniosków, jakie zachowania się sprawdzają, a nad jakimi lepiej będzie jeszcze popracować i dokonać odpowiednich zmian, by sprawić, że produkcja stała się jeszcze wydajniejsza. Należy wiedzieć, iż wydajna produkcja przekłada się w bardzo prosty sposób na oszczędności przedsiębiorstwa, które mogą być przeznaczone na jego rozwój.

Sporządzanie raportów z produkcji może odbywać się ręcznie, jednak coraz częściej do jego wykonywania sporządzane są konkretne narzędzia informatyczne, dzięki którym opracowywanie wyników, ich analizowanie i przedstawianie wniosków, jest łatwiejsze, co ponownie przekłada się na wydajność przedsiębiorstwa.