Zgoda wodnoprawna na budowę

 

Prawo wodne w Polsce, które obowiązuje od 2018 roku, zobowiązuje do uzyskania zgody wodnoprawnej w przypadku niektórych planów budowlanych. Pozwolenie to związane jest z przeprowadzeniem odpowiednich ocen terenu, na podstawie których zostanie bądź nie zostanie wydana zgoda na dalsze prace budowlane. 

Prawo wodne a plan budowlany

pozwolenie wodnoprawnePrzede wszystkim prawo wodne nie dotyczy wszystkich projektów budowlanych. Jest one skierowane do osób, które planują na swoim terenie przedsięwzięcia związane z usługami wodnymi, szczególnym korzystaniem z wód, znacznym i długotrwałym zaniżaniem poziomu wód podziemnym, budową urządzeń wodnych takich jak stawy, ale też są obowiązkiem w przypadku projektu budowlanego zlokalizowanego na terenie szczególnie zagrożonym powodziami. Aby utrzymać pozwolenie wodnoprawne, w pierwszej kolejności należy złożyć odpowiedni wniosek, który w 2019 jest płatny i kwota ta wynosi 87 zł. Wydanie oceny wodnoprawnej, która zawiera odpowiednie badania terenu i wód podziemnych, należy w chwili obecnej zapłacić 868 zł, a za wydanie samego pozwolenia należy uiścić opłatę w wysokości 217 zł. Stawki te ulegają corocznym zmianom, dlatego na bieżąco należy sprawdzać cennik usług wodnoprawnych. Zgłoszenie pozwolenia wodnoprawnego powinno nastąpić przed uzyskaniem zgody na budowę bądź przed rozpoczęciem prac budowlanych. W wyjątkowych sytuacjach w pierwszej kolejności będą musiały pojawić się decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu i dopiero na ich podstawie urząd wodnoprawny wyda własną zgodę.

Prace budowlane zawsze są związane z dużą ilością dokumentacji, ale nie są one bez znaczenia. Kwestia ochrony wód podziemnych to interes nas wszystkich i brak odpowiednich obwarowań w tym zakresie mógłby spowodować, że kolejni przedsiębiorcy w sposób nieprawidłowy wykorzystywali by zbiory wód podziemnych, narażając innych na zagrożenie bądź utratę tych wód.